CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
W RADOMIU

 

   
   
Dom Pomocy Społecznej ul. Wyścigowa

www.dpsweteran.radom.pl

Dom Pomocy Społecznej ul. Garbarska

www.dpsgarbarska.radom.pl

Dom Pomocy Społecznej ul. Ziętalów

 www.dps.radom.pl

Dom Pomocy Społecznej ul. Struga

 www.dpsnp.radom.pl