INFORMACJE KONTAKTOWE
 
 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
W RADOMIU


ul. Kazimierza Pułaskiego 9
26-600 Radom

NIP
7962976506
REGON
366727626
 

   

Dyrektor

Monika Krzyżanowska

   

Sekretariat

Email    sekretariat@cuwradom.pl
Telefon    48 368 09 00
Fax    48 368 09 01
   

Dział Księgowości

Główny księgowy    Anna Rybak-Pałka
Kierownik    Ewa Bukalska
Email    ksiegowosc@cuwradom.pl
Telefon    48 368 09 03
   

Dział Zamówień Publicznych (DZP)

Kierownik    Leszek Bartosiak
Email    zamowienia@cuwradom.pl
Telefon    48 368 09 04
Fax    48 368 09 05
   

Dział Administracyjny

Kierownik    Tadeusz Stanios
Email    adm@cuwradom.pl
Telefon    48 368 09 06
Fax    48 368 09 07
   

Dział Gospodarczy

Kierownik    Tomasz Rybski
Email    t.rybski@cuwradom.pl
Telefon    48 368 09 06
Fax    48 368 09 07
   

Dział Organizacyjno - Kadrowy (DOK)

Kierownik    Marzena Osińska
Email    kadry@cuwradom.pl
Telefon    48 368 09 08
Fax    48 368 09 09
   

Specjalista ds. BHP - Marcin Wiatrak

Email    m.wiatrak@cuwradom.pl
Telefon    48 368 09 00 w.35
   

Inspektor Ochrony Danych

Email    iodo@cuwradom.pl