MIEJSKIE

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RADOMIU

 

Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu jest jednostką organizacyjną Miasta Radomia,
której przedmiotem działalności jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi:
finansowo – księgowej, kadrowej, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
prawnej, informatycznej oraz obsługi związanej z udzielaniem zamówień publicznych.Jednostki obsługiwane przez Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu:
1) Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88,
2) Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16,
3) Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35,
4) Dom Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Zofii Holszańskiej 13,
5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu, ul. Dzierzkowska 9,
6) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu, ul. Dzierzkowska 9,
7) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Mieszkanie Usamodzielnienia” w Radomiu, ul. Wydmowa 19,
8) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10,
9) Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu, ul. Południowa 11.Siedziba Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Radomiu mieści się w Radomiu przy ul. Pułaskiego 9 (II piętro).
Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Szczegółowe dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt.